Familiada online po polsku - Gra wzoruj�ca si� na s�ynnym teleturnieju.
Familiada to wy�mienita rozrywka na weekend. Gra na skojarzenia i walka o punkty - na ka�de zadane pytanie staraja si� wymieni� najbardziej prawdopodobne, zwi�zane z nim skojarzenia. Liczba zdobywanych punkt�w zale�y od tego, jak popularne by�y podane przez zawodnik�w skojarzenia w przeprowadzonym wcze�niej sonda�u w grupie pr�bnej.
 

Twoja sugestia:   Familiada - Dodaj has�o: